váženie

Váhy pôvodne slúžili výhradne na váženie. Lenže s tým, jak postupovali technológie, pribúdali postupne aj jednotlivé funkcie váham. Pozrime sa spoločne na to, na čo všetko môžeme váhy využiť a čo všetko z nich zistíme.

Samozrejme tou zásadnou funkciou váh stále zostáva váženie. Čo znamená stanovenie hmotnosti bremena vo zvolených jednotkách. V našich podmienkach používame najčastejšie metrický systém, čo znamená, že u nás váhy vážia v gramoch cez kilogramy až po tony, podľa toho, čo práve potrebujeme vážiť.

Dôležitou funkciou, ktorú majú takmer všetky digitálne váhy, je aj TARA, ktorá sa dá definovať ako hmotnosť prázdneho obalu. Táto funkcia sa však hodí napríklad aj vo chvíli, kedy potrebujeme prihodiť novú ingredienciu trebárs do misy pri pečení. Všetky predchádzajúce ingrediencie vrátane misy prosto vynulujeme.

Percentuálne váženie sa hodí napríklad v obchodoch, kde sa predáva tovar na váhu. Na misku váhy najskôr položíte referenčný kus, ktorý bude mať 100 % požadovanej váhy. U ďalších kusov potom váha určí hmotnostnú odchýlku od tohto referenčného kusu, či už smerom nadol alebo nahor.

S tým súvisí aj funkcia kontrolného váženia, u ktorej si nastavíte horný a spodný limit hmotnosti tovaru alebo balenia a váha potom automaticky vylúči tie kusy, ktoré do zvolených limitov nespadajú.

Vďaka dynamickému váženiu môžete zistiť hmotnosť nestabilných predmetov, ktorými môžu byť napríklad zvieratá, ale aj kvapaliny. Pri dynamickom vážení dokáže váha merať hmotnosť váženého predmetu niekoľkokrát za sebou a následne zo získaných výsledkov spočítať priemer.

Obľúbenou kategóriou sú tiež mikro váhy alebo tiež vreckové váhy – malé a kompaktné digitálne váhy určené na informatívne váženie. Ich výhodou je, že ich môžete skutočne nostiť so sebou kamkoľvek a pohodlne sa zmestia pokojne aj do vrecka.

Ďalej tu máme akumuláciu vážení, teda funkciu, ktorá automaticky sčíta hmotnosti jednotlivých vzoriek. Niektoré váhy ponúkajú manuálnu akumuláciu (najčastejšie pomocou tlačidlá M alebo M+), iné váhy disponujú aj funkciou automatickej akumulácie.

Nasledujúcou funkciou je diferenciálne váženie, pri ktorom si uložíte hmotnosť váženej vzorky na začiatku procesu a po ukončení procesu vzorku zvážite znova, pričom váha vám oznámi rozdiel v hmotnosti.

To sa hodí napríklad v laboratóriách, kedy potrebujete zistiť stratu materiálu v priebehu určitej činnosti alebo naopak „zisk“ pri množení rastlín, kvasiniek, húb a čohokoľvek iného.

Podržanie najvyššej hmotnosti dokáže uložiť najvyššiu hodnotu pri náraste a poklese hmotnosti. Opäť sa hodí pri laboratórnych testoch, tentoraz napríklad pri skúške v ťahu.

Funkcia počítania kusov umožňuje predaj tovaru trebárs v železiarstvach, kde má jeden kus (dajme tomu skrutka) minimálnu hmotnosť a počítať stovky kusov manuálne by bolo nepraktické.

Takže na váhu položíme referenčný počet skrutiek (napríklad 10), ktoré si napočítame manuálne, a váha určí priemernú hmotnosť jedného kusu (priemerná kusová hmotnosť teda average piece weight – APW).